SZKOLENIA DLA FIRM

Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia

Szkolenia dla firm: budowanie kompetencji i rozwój

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu wiedza i umiejętności nieustannie ewoluują, a konkurencja staje się coraz bardziej wymagająca. Dlatego też firmy często korzystają ze szkoleń coachingowych, które stanowią doskonałe narzędzie między innymi do rozwoju kompetencji zawodowych, zarządzania stresem, budowania marki osobistej, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu czy doskonalenia umiejętności przywódczych.

Jednym z kluczowych tematów poruszanych na rozwojowych szkoleniach coachingowych dla firm jest radzenie sobie ze stresem. Współczesne organizacje działają w warunkach intensywnego tempa, presji czasu i wielu wyzwań. Szkolenia w tej dziedzinie skupiają się na dostarczeniu praktycznych narzędzi i strategii, które pomogą pracownikom efektywnie zarządzać stresem i utrzymać równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Znajomość technik relaksacyjnych, umiejętność planowania i priorytetyzacji oraz radzenie sobie z presją są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu i zwiększenia efektywności w pracy.

Programy szkoleniowe dla Twojej firmy - tematyka kursów

Budowanie marki osobistej to kolejny ważny aspekt, który jest poruszany na szkoleniach coachingowych. W dzisiejszym świecie biznesu osobista marka stała się niezwykle istotna. Szkolenia w tej dziedzinie skupiają się na identyfikowaniu i budowaniu unikalnych cech i wartości osobistych, które pozwolą wyróżnić się na rynku pracy. W ramach szkoleń uczestnicy zdobywają wiedzę na temat autoprezentacji, budowania wizerunku, tworzenia strategii rozwoju kariery oraz efektywnego budowania relacji biznesowych.

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu jest kolejnym istotnym aspektem poruszanym na szkoleniach coachingowych. Praca w wymagającym środowisku może prowadzić do wyczerpania emocjonalnego i utraty motywacji. Szkolenia w tej dziedzinie koncentrują się na rozwijaniu umiejętności zarządzania energią, budowaniu pozytywnej samooceny, utrzymaniu równowagi między pracą a życiem osobistym oraz odkrywaniu pasji i celów zawodowych. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu to kluczowy element dbania o dobre samopoczucie pracowników i efektywność organizacji.

Empatyczna komunikacja jest kolejnym tematem, który często pojawia się na szkoleniach coachingowych dla firm. Komunikacja odgrywa kluczową rolę w każdej organizacji i ma bezpośredni wpływ na efektywność zespołu oraz relacje między pracownikami. Szkolenia coachingowe skupiają się na rozwijaniu umiejętności empatycznego słuchania, budowaniu pozytywnych relacji, rozwiązywaniu konfliktów oraz skutecznym komunikowaniu się z różnymi grupami interesariuszy.

Na szkoleniach uczestnicy mają okazję nauczyć się technik aktywnego słuchania, które pozwalają zrozumieć i odzwierciedlić emocje, potrzeby i perspektywy innych osób. Umiejętność empatycznego komunikowania się sprzyja budowaniu zaufania, wzmacnia relacje z klientami, współpracownikami i partnerami biznesowymi, oraz przyczynia się do efektywnej rozwiązywania problemów i osiągania wspólnych celów.

Innym tematem poruszanym na szkoleniach coachingowych dla firm jest stawanie się lepszym liderem. Umiejętność efektywnego przywództwa ma ogromne znaczenie dla sukcesu organizacji. Szkolenia w tej dziedzinie skupiają się na identyfikowaniu własnych mocnych stron, rozwijaniu umiejętności zarządzania zespołem, delegowaniu zadań, motywowaniu pracowników i budowaniu kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu i współpracy. Uczestnicy szkoleń odkrywają swój własny styl przywództwa i zdobywają narzędzia, które umożliwiają im skuteczne zarządzanie i inspirację innych.

Kursy dla firm wsparciem w rozwoju

Szkolenia coachingowe dla firm to inwestycja w rozwój profesjonalny pracowników i organizacji. Dzięki temu rodzajowi szkoleń, uczestnicy zyskują praktyczne narzędzia i strategie, które można od razu zastosować w codziennej pracy. Rozwijanie kompetencji w obszarach radzenia sobie ze stresem, budowania marki osobistej, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, empatycznej komunikacji i przywództwa przyczynia się do wzrostu efektywności, satysfakcji zawodowej i osiągania wyższych wyników.

Warto podkreślić, że szkolenia coachingowe nie są jednorazowym wydarzeniem, ale procesem ciągłego rozwoju. Uczestnicy mają możliwość kontynuacji nauki i doskonalenia swoich umiejętności poprzez indywidualne sesje coachingowe, grupowe warsztaty czy regularne spotkania z trenerem. To zapewnia trwałe efekty i umożliwia wprowadzenie pozytywnych zmian w organizacji.

Warsztaty i szkolenia dla firm - dlaczego warto, aby korporacja z nich korzystała?

‣ Rozwój umiejętności pracowników: szkolenia dla firm są doskonałym narzędziem do rozwoju umiejętności pracowników. Mogą one skupiać się na różnych obszarach, takich jak komunikacja, zarządzanie czasem, umiejętności przywódcze czy rozwiązywanie problemów. 

‣ Motywacja i zaangażowanie pracowników: szkolenia dają pracownikom szansę rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji, co z kolei może prowadzić do większego zaangażowania w pracę i większego poczucia satysfakcji z wykonywanych zadań.

‣ Poprawa efektywności zespołu: szkolenia często koncentrują się na budowaniu umiejętności współpracy i efektywnej komunikacji w zespole. Poprawa tych obszarów może przyczynić się do lepszej efektywności zespołu, poprawy relacji między pracownikami oraz skuteczniejszego realizowania celów organizacji.

‣ Lepsze przygotowanie do zmian: w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym zmiany są nieodłączną częścią działalności korporacji. Szkolenia i warsztaty coachingowe mogą pomóc pracownikom w lepszym radzeniu sobie ze zmianami, uczyć ich elastyczności i adaptacji. 

Podsumowując, szkolenia firm to inwestycja, która zdecydowanie może przyczynić się do długoterminowego sukcesu i konkurencyjności korporacji!

Nazwa firmy

Nazwa szkolenia/warsztatu

Szkolenia

INDEED BEST

GDZIE SĄ NAJLEPSI LUDZIE W PROJEKCIE?
Znajdź najlepszych pracowników i spraw, by byli związani z Tobą i z firmą.

Szkolenia

BCC
przy UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM

JA = MARKA
JAK ZBUDOWAĆ MARKĘ OSOBISTĄ?

Szkolenia

ABB
Technologie Cyfrowe

SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

Szkolenia

INDEED BEST

GDZIE SĄ NAJLEPSI LUDZIE W PROJEKCIE?
Znajdź najlepszych pracowników i spraw, by byli związani z Tobą i z firmą.

Szkolenia

ABB
Technologie Cyfrowe

PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

Szkolenia

Medicover Fundacja PoZdro

EMPATYCZNA KOMUNIKACJA

Szkolenia

Care Solutions

INSTRUKCJA OBSŁUGI STRESU

Szkolenia

Financial Services Company

INSTRUKCJA OBSŁUGI STRESU

Szkolenia

Ultimo

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ STRESOWI?

Szkolenia

Bank

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ STRESOWI?

Szkolenia

Care Solutions

PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

Szkolenia

Medicover Fundacja PoZdro

SILNA WOLNA - JAK UTRZYMAĆ FORMĘ?

Szkolenia

Financial Services Company

MINDFULNESS

Szkolenia

Care Solutions

MINDFULNESS

Szkolenia

Medicover Fundacja PoZdro

ABC MOTYWACJI

Szkolenia

Vastint Business Garden

PO CO NAM COACH?

Szkolenia

Nokia

STAŃ SIĘ LIDEREM

Szkolenia

Medicover Fundacja PoZdro

JAKA JEST TWOJA SUPER MOC?

Szkolenia

INDEED BEST

BUDOWANIE MARKI OSOBISTEJ

Szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy

JA NA RYNKU PRACY

Szkolenia

Career Expo Wrocław

BUDOWANIE MARKI OSOBISTEJ

Szkolenia

Leroy Merlin

KOMUNIKACJA, WSPÓŁPRACA I REALIZACJA CELÓW dla Kadry Kierowniczej

Szkolenia

Clever Media

ZAPLANUJ NOWY ROK Z MAPĄ MARZEŃ

Szkolenia

Nokia Siemens Network

KROK 1: SZKOLENIE - JAK WZBUDZIĆ AUTOMOTYWACJĘ?
KROK 2: INDYWIDUALNY COACHING dla pracowników

Szkolenia

NESTEA

W CZYM MOŻE NAM POMÓC SLOW-LIFE?
Eksperckie wystąpienie publiczne podczas konferencji prasowej marki NESTEA.

Szkolenia

Polak Meble

KROK 1: SZKOLENIE - KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE
KROK 2: KONSULTACJE coachingowe z Zarządem

Szkolenia

INDEED BEST

ZARZĄDZANIE STRESEM W PRACY I W ŻYCIU PRYWATNYM

Szkolenia

Career Expo Wrocław

JAK ROZMAWIAĆ Z TRUDNYMI LUDŹMI?

Szkolenia

Nokia

JAK WSPIERAĆ LIFE-WORK-BALANCE?

Szkolenia

Nokia

Konsultacje z coachem dla pracowników ZARZĄDZANIE STRESEM

Szkolenia

Clever Media

NIE BÓJ SIĘ BAĆ I PO PROSTU DZIAŁAJ!

Szkolenia

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE I ORGANIZACJA CZASU PRACY (seria szkoleń)

Szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny WIGGOR

PRACA Z WEWNĘTRZNYM KRYTYKIEM

Szkolenia

Career Expo Wrocław

szkolenia:
1. JAK ZMIENIĆ PRACĘ na satysfakcjonującą?
2. WEWNĘTRZNY KRYTYK - SPOSOBY RADZENIA SOBIE

Szkolenia

RC2 Consultants Sp. z o.o. Warszawa

Udział w wywiadach mediowych w radio i TV. Komentarz ekspercki do raportu dla Nestea.

Szkolenia

Akademia Dobrego Coachingu

JAK WYGLĄDA PRAWIDŁOWY COACHING KARIERY?

Szkolenia

Fundacja Dwa Zdania

MÓWIENIE I SŁUCHANIE, KTÓRE POZWALA UTRZYMAĆ DOBRE RELACJE

Szkolenia

Uniwersytet Wrocławski Niezależne Zrzeszenie Studentów

PEWNOŚĆ SIEBIE vs SAMOKRYTYKA

Szkolenia

Stowarzyszenie Centrum Edukacji CEL

OPÓR W COACHINGU (szkolenia dla coachów)

Szkolenia

Career EXPO

1. TWOJE ŻYCIE I PRACA SĄ RUTYNOWE I NUDNE? SKOŃCZ Z TYM!
2. WEWNĘTRZNY KRYTYK - PRZYJACIEL CZY WRÓG? JAK SOBIE Z NIM RADZIĆ?

Szkolenia

Lego Sp. z o.o.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE DLA PRACOWNIKÓW

Szkolenia

Karierosfera WIGGOR

JAK WZBUDZAĆ W SOBIE MOTYWACJĘ?
MAPA MARZEŃ (zajęcia dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)

Szkolenia

Image line Communications

JAK OSWOIĆ ZMIANĘ?

Szkolenia

Instytut Gospodarki Nieruchomościami

SPOŁECZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY.

Szkolenia

Stowarzyszenie Centrum Edukacji CEL

SESJE INDYWIDUALNE dla kursantów:
coaching kariery
life coaching

Szkolenia

Klub Coacha Wrocław

MOTYWACJA I ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

Szkolenia

Międzynarodowe Studia Coachingu Opole

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI COACHINGOWYMI (zajęcia semestralne)

Szkolenia

CWPE S.A. dział szkoleń

Prezentacja firmy przed kontrahentami. Przeprowadzanie warsztatów.
Szkolenia wewnętrzne: kontakty z klientami a wzrost sprzedaży
organizacja czasu pracy
budżet w MS Excel

Szkolenia

MoneyWay.pl Wrocław

Doradztwo w zakresie określania i realizacji celów.

Szkolenia

CWPE S.A. dział szkoleń

Zarządzanie Działem Szkoleń. Selekcja i rekrutacja pracowników i trenerów.
Przeprowadzanie i organizacja szkoleń wewnętrznych pracowników.
Opracowywanie ścieżek rozwoju.
Motywowanie do zaangażowania się w pracę.
Kontakty z klientami (indywidualni przedsiębiorcy, korporacje).
Tworzenie strategii rozwojowych budżetów i planów finansowych oraz prezentacja ich przed Zarządem.
Kreowanie polityki reklamowej firmy prezentacja firmy i jej usług podczas konferencji.

Szkolenia

Młodzieżowa Rada Miejska w Polkowicach

Czynne uczestnictwo w programie "Rower Błażeja" w TVP 1. Współudział w zdobyciu I miejsca wśród prężnie działających Młodzieżowych Rad Miejskich w Polsce.